Toán 11.

Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.

1. Góc giữa hai vectơ trong không gian.

Định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng.

Hai đường thẳng a, b được xác định bởi 2 điểm chuyển động tự do trong không gian.

Điểm O chuyển động trên mặt phẳng ngang (màu xanh).

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).