Toán 11. Nâng cao. Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 6. Phép vị tự

Ảnh của đường tròn qua phép vị tự

- Dịch chuyển M trên đường tròn gốc để quan sát ảnh của nó chuyển động thế nào.

- Thay đổi giá trị k tỉ số vị tự trên thanh trượt.

- Thay đổi R - bán kính vòng tròn gốc.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Nhấn giữ phím Ctrl và sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

- Nháy chuột phải lên đối tượng để làm hiện bảng chọn điều khiển đối tượng.