Toán 6.

Chương II – Góc

Bài 3. Số đo góc

1. Đo góc

- Bài tập 14

-Dịch chuyển các đỉnh để thay đổi các giá trị góc và cho HS quan sát và ước lượng số đo các góc.

- Có thể làm hiện các số đo góc trên màn hình để so sánh với bài làm của HS.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Để hiện số đo các góc nháy chuột phải lên các góc và chọn lệnh Hiển thị tên.

Chú ý:

-Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- - Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.