Toán 6.

Chương II – Góc

Bài 3. Số đo góc

1. Đo góc

- Hai góc bằng nhau

- Dịch chuyển điểm Y để quan sát sự thay đổi của các góc. Hai góc XOY và UIV luôn bằng nhau.

-Dùng thước để kiểm tra sự bằng nhau của hai góc này.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.