Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng so sánh các chức năng chính của các phần mềm lõi của iQB 8.0
03/09/2015

Bảng so sánh các chức năng chính của các phần mềm lõi của iQB 8.0


Phần mềm lõi

iQB Lion

iQB Leo

iQB Cat

iQB Rabbit

iQB Quiz Maker

iQB Magic Test

Đối tượng sử dụng

Trường Đại học, Cao đẳng

Trường phổ thông. Phòng + Sở GD

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên + Học sinh

Khởi tạo và làm việc với Ngân hàng câu hỏi

Khai thác, không tạo được Ngân hàng câu hỏi

---

Nhập câu hỏi vào CSDL

---

---

Nhập câu hỏi chính thức vào Ngân hàng

---

---

Nhập câu hỏi tạm thời

---

---

---

---

Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File & Text Editor

---

---

Nhập ma trận kiến thức

---

---

Quản trị Ngân hàng câu hỏi

Làm việc trực tiếp với CSDL thông qua Admin

Làm việc trực tiếp với CSDL thông qua Admin

---

---

Sinh đề kiểm tra (Test File) từ Ngân hàng câu hỏi

---

---

Sinh đa đề kiểm tra (Test File) từ Ngân hàng câu hỏi

---

---

---

---

Nhập, tạo trực tiếp Test File

---

---

---

Nhập, tạo trực tiếp Quiz File

---

---

---

---

---

Kiểm tra trực tiếp theo Test File

---

Kiểm tra trực tiếp theo Quiz File

---

---

---

---

Nhúng Test và Quiz vào PowerPoint

---

---

---

---

---

Đóng gói

PC-License

 

PC-License

 

PC-License

 

P-Code

P-Code

PC

Giá bán

Liên hệ trực tiếp

Liên hệ trực tiếp

490,000 VNĐ/pm

285,000 VNĐ /pm

285,000 VNĐ /pm

Miễn phí

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7949

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn