Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 5a: Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. Nhập câu hỏi ngắn.
29/09/2015

5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. 5a. Phần 1: nhập câu hỏi ngắn.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7977

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn