Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 20. Lệnh khởi tạo và xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.
14/04/2016

Bài 20. Lệnh khởi tạo và xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8062

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn