Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BẢN NÂNG CẤP MỚI IQB LION 8.0
07/07/2017

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường hôm nay phát hành chính thức bản nâng cấp mới của phần mềm Ngân hàng câu hỏi thông minh iQB Lion 8.0, bản dành cho các trường Đại học, Cao đẳng.


Tính năng đặc biệt quan trọng nhất mới được bổ sung cho bản iQB Lion 8.0 lần này là chức năng Hệ thống QBs, cho phép phần mềm làm việc với 1 hệ thống nhiều CSDL Ngân hàng câu hỏi (không hạn chế số lượng!), có thể tạo đồng thời các đề kiểm tra từ các Ngân hàng câu hỏi trong Hệ thống QBs rất nhanh chóng, tiện lợi. Các đề kiểm tra này có thể customize theo khuôn dạng của từng trường, đồng thời phần mềm cũng chuyển đổi luôn sang dạng DOCX và PDF.

Đây là chức năng mới nhất, mạnh nhất của phiên bản iQB Lion 8.0 chỉ có riêng cho bản dành cho các nhà trường đại học, cao đẳng. Tính năng này có tác dụng rất lớn với các trường đại học, khi Phòng Đào tạo / Khảo thí cần làm việc nhanh với 1 hệ thống rất nhiều CSDL ngân hàng câu hỏi và muốn tạo nhanh đề kiểm tra. Ví dụ Nhà trường có thể tạo 1 Hệ thống QBs bao gồm 1000 Ngân hàng câu hỏi, mỗi Ngân hàng sẽ tạo và in 3 đề kiểm tra, khi đó phần mềm sẽ thực hiện chỉ 1 lệnh để sinh ra 3000 đề kiểm tra dưới dạng các tệp qbt, docx và pdf.

Ngay từ bây giờ các nhà trường có thể tải về bản DEMO dùng thử của iQB Lion 8.0 mới.

Mọi thông tin về phần mềm, các chức năng chính, giá thành có thể truy cập và tìm trong link sau:

http://www.vnschool.net/modules.php?name=IQBURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8212

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn