Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 21
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 21
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 87479416 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  PHẦN MỀM KIỂM TRA VÀ ÔN LUYỆN KIẾN THỨC - SUBJECT QUESTION BANK


  Nhóm các phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức (TLS – Test & Learning Subject) được thiết kế dựa trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi của giải pháp iQB và hướng tới người dùng là học sinh đang học trong các nhà trường phổ thông Việt Nam.

  - Phần mềm cho phép người dùng thực hiện việc ôn luyện và làm bài kiểm tra nhanh theo các chủ đề kiến thức của môn học tương ứng, theo từng bài học của SGK môn học tương ứng.

  - Cho phép khởi tạo và in ra giấy các đề kiểm tra định kỳ theo đúng mẫu và chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đề kiểm tra định kỳ này có thể là bất kỳ trắc nghiệm, tự luận.

  - Cho phép kiểm tra thử trực tuyến trên máy tính không lấy điểm theo các mẫu đề kiểm tra định kỳ môn học.

  Hiện tại công ty School@net đã phát hành được 22 phần mềm TLS theo các môn học sau:

  TLS – Test & Learning Subject 7.0 – Bộ phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiết thức các môn học dành riêng cho học sinh trong nhà trường phổ thông

  Giới thiệu ngắn các chức năng chính của phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức (TLS – Test & Learning Subject)


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý 6

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 6 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 2067 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 6 sẽ đi kèm CSDL với hơn 935 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 6.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán lớp 6

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 6

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý 7

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 7 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 1216 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 7 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1012 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 7.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán lớp 7

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 7

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa 8

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 8 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 1900 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 8 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1200 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 8.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa 8 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1000 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Hóa 8.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán lớp 8

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 8

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa Học lớp 8

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh 9

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 9 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 1547 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 9 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1008 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 9.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa 9 sẽ đi kèm CSDL với hơn 816 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Hóa 9.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Sinh 9 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1163 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Sinh 9.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán lớp 9

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 9

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa Học lớp 9

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Sinh Học lớp 9

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa 10

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 10 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 1844 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 10 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1065 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 10.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa 10 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1018 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Hóa 10.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán lớp 10

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 10

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa Học lớp 10

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa 11

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 11 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 1633 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 11 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1232 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 11.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa 11 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1233 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Hóa 11.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán lớp 11

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Vật Lý lớp 11

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa Học lớp 11

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 12

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán 12 sẽ đi kèm với một bộ CSDL trên 1707 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Lý 12 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1132 câu hỏi phủ kín chương trình sách giáo khoa môn Vật lý 12.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Hóa 12 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1324 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Hóa 12.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Sinh Học 12 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1575 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Sinh Học 12.

  - Phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Địa Lý 12 sẽ đi kèm CSDL với hơn 1210 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Địa Lý 12.


  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức TOÁN 12

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức ĐỊA LÝ 12

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức HÓA HỌC 12

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức VẬT LÝ 12

  Giá bán: 60.000 VND / CD

  Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức SINH HỌC 12

  Giá bán: 60.000 VND / CD


   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.