Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tham gia Dự Án Phát Triển Giáo Dục THPT được cấp phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB tại tỉnh Hòa Bình
14/07/2008

Mỗi trường tham gia dự án sẽ được cấp phần mềm và tài liệu đi kèm, đồng thời được cấp 01 CDKEY duy nhất dùng để cài đặt phần mềm TKB.

Dưới đây là danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tại tỉnh Hòa Bình


STT

TT

Tỉnh /TP

Tên trư­ờng THPT

Địa chỉ

Serial Number

281

1

Hòa Bình

Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình

Phường Tân Hòa, Thị xã Hòa Bình

Z8M23 - TB6EK - BM2RJ

282

2

Hòa Bình

Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

Z092B - J4AZJ - 8L702

283

3

Hòa Bình

Chi trường Yên Hòa (thuộc Đà Bắc)

Xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc

ZEU4T - 9F3GF - TDQ0Y

284

4

Hòa Bình

Đại Đồng

Xã An Nghĩa, huyện Lạc Sơn

ZXC4R - JSER6 - T971T

285

5

Hòa Bình

Đoàn Kết

Xã Đông Lai, huyện Tân Lạc

ZCUBR - 0Z98X - SLA09

286

6

Hòa Bình

19/5

Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi

ZX9X2 - 0N160 - 8WNU9

287

7

Hòa Bình

Bán công  Nguyễn Du

Phường Tân Thị, Thị xã Hòa Bình

Z08EQ - QZ86Q - 09ZB0

288

8

Hòa Bình

Bán công Nguyên Trãi

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

ZN6BZ - F0ZCJ - WEZZY

289

9

Hòa Bình

Bắc Lương Sơn

Xã Yên Bình, huyện Lương Sơn

ZNMUL - J5ZC5 - RXABT

290

10

Hòa Bình

Công Nghiệp

Phường  Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình

ZYJBR - 70U8X - 3R3J6

291

11

Hòa Bình

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

ZXLXQ - Q5U0C - BEANT

292

12

Hòa Bình

Cộng Hòa

Xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn

ZXJU3 - Y0N50 - W5Z3Y

293

13

Hòa Bình

Chuyên Hoàng Văn Thụ

Phường Thịnh Lang, Thị xã Hòa Bình

ZLT1Q - Q5AGC - JWZRQ

294

14

Hòa Bình

Cù Chính Lan

Xã Long Sơn, huyện Kim Bôi

ZBLUR - YNE7M - XCA1Y

295

15

Hòa Bình

Kim Bôi

Xã Kim Bình, huyện Kim Bôi

ZU81Q - 60H9A - RB2Q9

296

16

Hòa Bình

Kỳ Sơn

Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn

ZNZKW - FFYHQ - X5BZJ

297

17

Hòa Bình

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

ZXMET - Q4Y04 - 1R7JD

298

18

Hòa Bình

Lạc Long Quân

Phường Tân Thịnh , Thị xã Hòa Bình

ZRZEL - 0STGF - JCENT

299

19

Hòa Bình

Lạc Sơn

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

ZW6KT - D5Z7A - 0T71T

300

20

Hòa Bình

Chi trường T Thượng Cốc (thuộc Lạc Sơn)

Xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

ZY965 - FS165 - SXM37

301

21

Hòa Bình

Lạc Thủy C

Xã An Bình, huyện Lạc Thủy

ZNCUK - 903D0 - BTM10

302

22

Hòa Bình

Lạc Thủy A

Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

ZZHEQ - JBE7X - CDYJY

303

23

Hòa Bình

Lạc Thủy B

Xã Phù Lão, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

Z9L2Z - 6HTV5 - 07N19

304

24

Hòa Bình

Mai Châu A

Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

ZBZXZ - JG3V2 - SJ2Z9

305

25

Hòa Bình

Mai Châu B

Xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu

ZYUMR - 0SYCQ - SDTN9

306

26

Hòa Bình

Mường Bi

Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc

ZZTUQ - 0GN95 - 15AJT

307

27

Hòa Bình

Chi trường Lũng Vân (thuộc Mường Bi)

Xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc

ZZ6MJ - YF37M - XC309

308

28

Hòa Bình

Mường Chiêng

Xã Mường Chiêng, huyện Đà Bắc

ZC6EL - YHHUZ - 2LM1Q

309

29

Hòa Bình

Nam Lương Sơn

Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

ZBUEL - 7GTEQ - 85A1T

310

30

Hòa Bình

Ngô Quyền

Phường Chăm Mát, thị xã Hòa Bình

ZE8EK - 74U62 - 1J4JJ

311

31

Hòa Bình

Phú Cường

Xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn

ZZJ13 - JSUEX - STNBT

312

32

Hòa Bình

Tân Lạc

Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

ZXHTQ - D4E65 - JBNNQ

313

33

Hòa Bình

Thanh Hà

Thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi

ZL6U2 - 2F89T - 89AJ9

314

34

Hòa Bình

Yên Thủy A

Xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy

ZBTXR - 6N3RX - BDKRF

315

35

Hòa Bình

Chi trường Yên Trị (thuộc Yên Thủy A)

Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

ZWHXK - T5ACF - 0JWQ9

316

36

Hòa Bình

Yên Thủy B

Xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy

ZAMKQ - J495X - SDTJ6URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2316

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn