Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải bản DEMO của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu các trường Đại học - TKBU 3.0 Demo
20/04/2009

Sau một thời gian phát triển và nâng cấp phần mềm TKBU 2.0, phiên bản mới TKBU 3.0 sắp tới sẽ ra mắt chính thức vào ngày 24/4/2009 tại Hội thảo về TKBU do công ty tổ chức.

Phiên bản mới TKBU 3.0 đã đưa vào mới mô hình quản lý các Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. Với việc đưa vào các Chương trình đào tạo hoàn chỉnh, toàn bộ bảng PCGD của các lớp niên chế trong nhà trường sẽ được tự động sinh một cách nhanh và chính xác nhất.


Tải bản DEMO của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu các trường Đại học - TKBU 3.0 DemoURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3122

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn