Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu phần mềm Dạy Toán 1
01/08/2009

DẠY TOÁN 1 là bộ phần mềm mô phỏng học môn Toán bậc Tiểu học lớn nhất của Việt Nam. Hơn 134 bài học được chia thành 4 chương trong chương trình môn Toán đã được mô phỏng trên máy tính. Một đặc điểm nổi bật của tất cả các mô phỏng này là giáo viên (cha mẹ học sinh) được quyền nhập trực tiếp dữ liệu hoặc thông tin đầu vào cho các mô phỏng này. Với tính năng này, giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động để tìm kiếm thông tin và giảng dạy trực tiếp trên máy tính. Sau đây là Video hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm Dạy Toán 1


Tải video hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm Dạy Toán 1URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3404

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn