Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 bước xếp thời khóa biểu với phần mềm TKB - Bước 4
04/06/2010

Bước 4. Chuẩn bị xếp thời khóa biểu.

Công việc chuẩn bị xếp thời khóa biểu bao gồm một loạt các thao tác quan trọng cần làm trước khi thực hiện lệnh xếp tự động chính của thời khóa biểu. Các công việc thuộc nhóm này bao gồm:


- Kiểm tra toàn bộ dữ liệu đã nhập xem đã chính xác chưa, có gì mâu thuẫn hay không. Phần mềm TKB có rất nhiều lệnh dùng để kiểm tra các dữ liệu đã nhập. Có thể liệt kê ra đây một số lệnh kiểm tra như vậy:

+ Trong màn hình nhập PCGD có lệnh Kiểm tra công việc nhập bảng phân công.

+ Lệnh Kiểm tra toàn trường cho phép kiểm tra toàn bộ các ràng buộc dữ liệu đã nhập có gì mâu thuẫn hay không ở mức toàn trường.+ Lệnh kiểm tra mâu thuẫn dữ liệu cho từng lớp và từng giáo viên. Cần vào các màn hình Main Loop, Show All, Browse Teacher và Triple View để thực hiện các lệnh kiểm tra riêng lẻ này. Nút lệnh Kiểm tra trên các Info View của lớp và giáo viên dùng để thực hiện các lệnh kiểm tra này.

- Xếp các tiết học cố định: Toàn bộ công việc xếp các tiết học cố định đều được thực hiện bằng Lệnh chính/Xếp môn học của phần mềm. Các tiết cố định cần xếp gồm:

+ Xếp tiết CHAOCO cho toàn trường (sáng hoặc chiều riêng biệt).

+ Tạo khuôn lớp học bằng các tiết KHONG HOC.

+ Xếp tiết môn Sinh hoạt hoặc các môn học cần xếp trước.

+ Xếp tiết cho giáo viên chủ nhiệm.

Tiết CHAOCO là tiết đặc biệt trên thời khóa biểu dùng để mô phỏng tiết Chào Cờ của các nhà trường. Tiết Chào Cờ được ghi trên TKB của các lớp nhưng không ghi trên TKB của giáo viên.

Tiết KHONGHOC dùng để "tạo khuôn" cho các lớp học với ý nghĩa sau: tại tiết này học sinh không học và không thể xếp bất cứ tiết học nào vào các vị trí này. Tiết KHONG HOC dùng cho các lớp với tổng phân công giảng dạy chuyên môn + tiết CHAOCO < 30 tiết trong tuần.Ba lệnh xếp trước các tiết trên được thực hiện hoàn toàn giống nhau, thứ tự các thao tác như sau:

1. Lựa chọn tiết cần xếp trong mục Xếp môn học (Xếp tiết không học, Chào cờ, Xếp môn học, Xếp tiết GVCN)

2. Chọn phạm vi thực hiện (theo toàn trường hoặc theo từng khối lớp)

3. Tích chọn các tiết cần xếp trên lưới Thời khóa biểu.

- Xếp tiết giáo viên chủ nhiệm (GVCN). Lệnh này đảm bảo rằng các GVCN nếu hôm nào có tiết sinh hoạt thì cũng có tối thiểu 1 tiết nữa tại lớp mà mình làm chủ nhiệm. Thực hiện lệnh này người dùng tích chọn các thông số theo hình sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3963

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn