Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Những điều trẻ lớp 1-2 cần được học
16/12/2010

Trẻ lớp 1 - 2 cần được học những gì để phát triển về mặt học tập, hướng đến nghề nghiệp tương lai và hoàn thiện về mặt nhân cách

Ba mặt của công tác giáo dục trong nhà trường phổ thông là giúp học sinh phát triển về mặt học tập, hướng đến nghề nghiệp tương lai và hoàn thiện về mặt nhân cách. Vậy cụ thể những điểm này ở học sinh lớp 1, 2 là như thế nào?


Phát triển học thuật


Học sinh cần được giúp đỡ phát triển những điều sau đây :

- Những kỹ năng thiết yếu mà trẻ cần để thành công trong trường học (đọc, viết và làm tính toán cơ bản)

- Mô tả về cách trẻ học cái gì, làm thế nào trẻ nói lại thông tin, và làm thế nào trẻ lập kế hoạch để hoàn thành một nhiệm vụ

- Khả năng xác định các tình huống học tập dễ dàng hoặc khó khăn

- Khả năng xác định những lợi ích của việc học tập


Phát triển nghề nghiệp


Học sinh cần được giúp đỡ phát triển những điều sau đây:

- Khả năng mô tả người lao động trong các cơ sở khác nhau, loại công việc của các thành viên gia đình, loại công việc trẻ làm

- Khả năng diễn tả những gì trẻ muốn làm và chúng thay đổi như thế nào từ năm này sang năm khác

- Nhận thức về sự khác biệt giữa bản thân và các bạn

- Nhận thức về các kỹ năng chúng có.


Phát triển Cá nhân / Xã hội


Học sinh cần được giúp đỡ phát triển những điều sau đây:

- Tự nhận thức, tự tin, và khả năng

- Kỹ năng để mô tả mối quan hệ và quá trình kết bạn và duy trì tình bạn

- Mô tả tích cực về các thuộc tính và phẩm chất độc đáo của mình và người khác

- Trách nhiệm đối với nhiệm vụ ở trường, ở nhà, và chăm sóc bản thân và đồ đạc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4960

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn