Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Lưu ý khi nhập ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm IQB (tiếp theo)
29/04/2011

II. Nhập nội dung câu hỏi

1. Phần mềm hỗ trợ soạn thảo nội dung câu hỏi

a. MS Word


Từ phiên bản IQB 3.0, giáo viên có thể sử dụng phần mềm MS Word để soạn thảo nội dung câu hỏi, sau đó chuyển trực tiếp câu hỏi từ file word đã nhập vào ngân hàng câu hỏi.


Tuy nhiên, cần lưu ý khi giáo viên sử dụng phần mềm MS Word để soạn thảo nội dung câu hỏi thì nên sử dụng phiên bản MS Word 2003. Vì với những phiên bản khác, khi chuyển nhập vào ngân hàng câu hỏi, câu hỏi vẫn được chuyển nhập vào nhưng sẽ bị mất một số định dạng.

b. Phần mềm nhập công thức toán học Mathtype

Khi nhập công thức toán học trong nội dung câu hỏi, giáo viên nên sử dụng phiên bản Mathtype 5.2 để nhập các công thức toán học. Vì phần mềm IQB được tích hợp phiên bản Mathtype 5.2 nên nếu giáo viên sử dụng phần mềm Mathtype với phiên bản cao hơn, thì khi chuyển nhập vào ngân hàng câu hỏi, phần mềm sẽ không đọc được các công thức toán học đó.

c. IQB tích hợp sẵn phần mềm vẽ công thức hóa học


Phần mềm IQB đã tích hợp sẵn phần mềm ACD/ChemSketch version 10, giáo viên chỉ cần mở phần mềm IQB, vào Dữ liệu/ Nhập điều chỉnh câu hỏi/ Tạo mới/ Nội dung/ vào biểu tượng của chemsket ở góc bên phải phần mềmKích chuột vào biểu tượng trên là có thể vẽ được các công thức hóa học từ đơn giản đến phức tạp.Với Chemsket thày cô có thể vẽ được cả hình 3D của phân tử


Glutamic Acid (Glu)

2. Nhập câu hỏi bao gồm nhiều câu hỏi nhỏ

a. Đối với môn Tiếng Anh


Với môn học này, ta thường gặp dạng câu hỏi gồm một câu hoặc một đoạn văn và bên dưới là một số câu hỏi ngắn kèm theo. Ta nên nhập những câu hỏi này vào trong phần mềm là dạng câu hỏi dài và các câu hỏi phụ kèm theo. Nội dung câu hỏi dài là phần đoạn văn bản của câu hỏi. Nội dung câu hỏi phụ của câu hỏi dài là các câu hỏi ngắn kèm theo của câu hỏi.

Ví dụ ta có câu hỏi như dưới đây:

             Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
             1. A. ancient B. ocean C. concentrate D. official
             2. A. exhaust B. oxen C. extravagant D. fax
             3. A. photographs B. roofs C. laughs D. weighs
             4. A. explained B. arrested C. pleased D. arrived
             5. A. picture B. patient C. future D. question


Cách nhập trong file word hoặc nhập trực tiếp bằng Text Editor, sau đó chuyển nhập vào phần mềm (IQB 5.0):

             #(b)(m)Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

             #(s)
             A. ancient
             B. ocean
             *C. concentrate
             D. official

             #(s)
             *A. exhaust
             B. oxen
             C. extravagant
             D. fax

             #(s)
             A. photographs
             B. roofs
             C. laughs
             *D. weighs

             #(s)
             A. explained
             *B. arrested
             C. pleased
             D. arrived

             #(s)
             A. picture
             *B. patient
             C. future
             D. question


b. Đối với các môn học khác

Đối với các môn học khác như Toán, Lý, Hóa, Sinh… ta có thể chia câu hỏi lớn thành các câu hỏi nhỏ, tách biệt.

Ví dụ ta có câu hỏi như dưới đây:

             Hòa tan 8g NaOH trong nước thành 800 ml dung dịch
             1. Dung dịch này có nồng độ mol là:
             A. 0,25 M
             B. 10M
             C. 2,5M
             D. 3,5 M
             2. Để có dung dịch NaOH 0,1M cần phải pha thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch NaOH ban đầu?
             A. 500 ml
             B. 300 ml
             C. 400 ml
             D. 200 ml


Cách nhập trong file word hoặc nhập trực tiếp bằng Text Editor, sau đó chuyển nhập vào phần mềm (IQB 5.0):

             #(m)Hòa tan 8g NaOH trong nước thành 800 ml dung dịch. Dung dịch này có nồng độ mol là:
             *A. 0,25 M
             B. 10M
             C. 2,5M
             D. 3,5 M
             #(m)Hòa tan 8g NaOH trong nước thành 800 ml dung dịch. Để có dung dịch NaOH 0,1M cần phải pha thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch NaOH ban đầu?
             A. 500 ml
             *B. 300 ml
             C. 400 ml
             D. 200 ml


Như vậy câu hỏi trên đã được tách thành 2câu hỏi nhỏ để chuyển nhập vào ngân hàng câu hỏi.

3. Chỉnh sửa nội dung câu hỏi khi cần thiết, để đảm bảo nội dung các câu hỏi được nhập phải hoàn toàn độc lập với nhau

a. Nội dung các câu hỏi phải hoàn toàn độc lập với nhau:

Nếu nội dung câu hỏi sau phụ thuộc vào câu hỏi trước thì chúng ta phải sửa lại nội dung câu hỏi sao cho các câu hỏi được nhập vào phải hoàn toàn độc lập với nhau. Vì khi những câu hỏi được chuyển nhập vào ngân hàng câu hỏi, trong quá trình khởi tạo đề kiểm tra chúng sẽ được lấy ngẫu nhiên, không bị ràng buộc gì vào nhau. Ví dụ ta có câu hỏi “Biết UMN = 75V, điện trở R1 = 25Ω. Trên thực tế, ampe kế chỉ 2,98A. So sánh với kết quả của câu 6 và cho biết câu giải thích nào sau đây là hợp lý nhất?". Nếu ta không sửa nội dung của câu hỏi này thì trong quá trình tạo đề kiểm tra, tiến hành kiểm tra, khi đọc câu hỏi này học sinh sẽ không hiểu gì.

b. Bỏ tên hình ảnh trong nội dung câu hỏi và phía dưới hình ảnh

Do nội dung các câu hỏi được chuyển nhập phải hoàn toàn độc lập với nhau, nên trong nội dung các câu hỏi được chuyển nhập ta sẽ bỏ đi tên hình ảnh (nếu có) trong nội dung câu hỏi và tên đặt phía dưới hình ảnh.
Ví dụ:
- Câu hỏi “cho hình vẽ 3, hãy cho biết…” thì chúng ta sẽ nhập là “cho hình vẽ như dưới đây, hãy cho biết…”
- Hình vẽ dưới đây ta sẽ bỏ đi chữ “Hình vẽ 5” khi nhập để chuyển vào ngân hàng câu hỏi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5284

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn