Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách các phần mềm giáo dục của công ty School@net phục vụ nhà trường, giáo viên và học sinh cấp Tiểu học và THCS
08/02/2012

Danh sách này phục vụ cho các Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận / Huyện

STT

Số lượng


Tên sản phẩm

Giá bán

Đối tượng sử dụng

1

1 CD


Phần mềm GeoMath Lesson 1.5

95.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Toán cấp THCS.

2

7 CD


Bộ phần mềm Bài giảng Hình học GeoMath 6 - 12, phiên bản 1.5.

60.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Toán cấp THCS.

3

11 CD


Bộ phần mềm Kiểm tra kiến thức Toán,Lý, Hóa, Sinh, Địa các khối lớp 6, 7, 8, 9

60.000 VND/CD

Giáo viên, học sinh các khối lớp và môn học tương ứng.

4

5 CD


Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5

50.000 VND/CD

Học sinh Tiểu học.

5

5 CD


Bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5

65.000 VND/CD

Giáo viên Tiểu học.

6

1 CD


Bài giảng TOÁN 1.5

95.000 VND/CD

Giáo viên Tiểu học.

7

2 CD


Bộ phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1 (PHẦN 1: Học vần, PHẦN 2: Luyện tập tổng hợp)

65.000 VND/CD

Học sinh lớp 1

8

2 CD


Bộ phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 2 (PHẦN 1, PHẦN 2)

65.000 VND/CD

Học sinh lớp 2

9

2 CD


Bộ phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 3 (PHẦN 1, PHẦN 2)

75.000 VND/CD

Học sinh lớp 3

10

2 CD


Bộ phần mềm DẠY TIẾNG VIỆT 1 (PHẦN 1, PHẦN 2)

75.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt lớp 1

11

2 CD


Bộ phần mềm DẠY TIẾNG VIỆT 2 (PHẦN 1, PHẦN 2)

80.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt lớp 2

12

2 CD


Bộ phần mềm DẠY TIẾNG VIỆT 3 (PHẦN 1, PHẦN 2)

85.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt lớp 3.

13

1 CD


HỌC CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT

70.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt cấp Tiểu học, các lớp 1, 2, 3, 4, 5.

14

3 CD


TẬP VIẾT CHỮ VIỆT 1, 2, 3

60.000 VND/CD

Giáo viên dạy môn Tiếng Việt cấp Tiểu học các lớp 1, 2, 3

15

5 CD


Bộ phần mềm VIỆT GAMES 7, 6.1, 6.2, 10.1, 10.2

45.000 VND/CD

Giáo viên và học sinh Tiểu học.

16

1 CD


Phần mềm Ngân hàng câu hỏi thông minh iQB Cat 5.0, bản CƠ SỞ

95.000 VND/CD

Giáo viên cấp Tiểu học và THCS

17

1 CD


Vòng quanh thế giới

75.000 VND/CD

Giáo viên cấp Tiểu học và THCS

18

1 CD


Thiên nhiên xung quanh em

75.000 VND/CD

Giáo viên cấp Tiểu học và THCS

19

1 CD


Lập trình Pascal

45.000 VND/CD

Giáo viên Tin học THCS

20

1 CD


IQ Test 2.0

45.000 VND/CD

Giáo viên và học sinh cấp Tiểu học và THCS

21

1 CD


Trắc nghiệm giao thông

45.000 VND/CD

Giáo viên và học sinh cấp Tiểu học và THCSURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6062

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn