Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Thực hành Phân tích dữ liệu từ trong văn bản
19/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Phân tích dữ liệu từ trong văn bản, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4.

Chức năng FORM


FORM này được thiết kế phục vụ các bài luyện đếm và phân tích từ trong một văn bản cho trước. FORM hỗ trợ rất nhiều dạng bài luyện như đếm các từ đơn (tiếng), đếm các tiếng chứa các phụ âm hay âm vầm cho trước, đếm các câu, câu hỏi, câu cảm thán của đoạn văn bản. FORM này được dùng nhiều cho các bài luyện phần kiến thức luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt cấp Tiểu học.


FORM này được dùng cho HS học và ôn luyện, phần mềm sẽ tự động sinh các bài luyện, mỗi bài luyện sẽ bao gồm 1 hoặc 2 câu hỏi.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Chính giữa màn hình là đoạn văn bản chính cần thực hiện bài luyện.

Phía dưới là các câu hỏi mà HS cần làm. Đáp án cần nhập trực tiếp bên cạnh các câi hỏi. Nhập xong 1 câu hỏi nhấn phím Enter hoặc nháy vào nút bên cạnh.

Các câu hỏi này hoặc do FORM tự động sinh hoặc do GV có thể lựa chọn.

Có hai chế độ kiếm tra kết quả khi làm bài:

- Chế độ kiểm tra nhanh: làm xong câu nào kiểm tra ngay câu đó.

- Chế độ kiểm tra bình thường: làm xong cả hai câu, nháy nút thì phần mềm mới tiến hành kiểm tra.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại bài luyện.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:

Công việc nhập dữ liệu cho FORM này tiến hành như sau:

- Chọn Kiểu kiểm trakiểm tra nhanh hay kiểm tra bình thường.

- Chọn kiểu Nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay Nhập trực tiếp.

Nếu là Tự động sinhthì chọn tiếp:

- Chọn nguồn từ điển để sinh dữ liệu tự động (có 2 nguồn từ điển có thể chọn).

- Chọn kiểu cho từng câu hỏi của bài luyện. Có thể chọn 1 hoặc 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi lại có thể lựa chọn từ 1 DS các câu hỏi. DS 11 câu hỏi như sau:

Với các câu hỏi có liên quan đến Prefix, Syllable và dấu, cần nhập thêm các thông tin bổ sung cho câu hỏi này ở phía dưới bao gồm:

+ Chọn âm đầu (prefix).

+ Chọn âm vần (syllable).

+ Chọn cặp prefix.

+ Chọn cặp syllable.

+ Chọn dấu.

+ Chọn cặp dấu.

- Lựa chọn “Đếm cả các từ chứa số” dùng để điều khiển cách tính của cây hỏi 1: đếm số từ đơn.

- Tại vị trí Nhập trực tiếp dữ liệu từ tệp sẽ nhập tên tên tệp dữ liệu sẽ dùng để lưu bộ dữ liệu của FORM. Nháy nút Nhập, sửa trực tiếp để vào cửa sổ nhập bộ dữ liệu trong tệp này.

Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu vào tệp *.adf có dạng như sau:


Các thao tác trong hộp hội thoại này như sau:

- Nháy nút để bổ sung thêm 1 bài luyện. Nháy nút để xóa bớt đi một bài luyện.

Với mỗi bài luyện cần nhập các tham số sau:

- Nội dung chính của văn bản.

- Tên văn bản.

- Tiêu đề dưới của văn bản.

- Hai câu hỏi cho bài luyện.

Với mỗi câu hỏi cần nhập Nội dung câu hỏiĐáp án.

Có thể nháy nút Tự động sinh để phần mềm sẽ tự động sinh câu hỏi và đáp án tương ứng.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6523

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn