Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 7. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Ngân hàng câu hỏi
11/06/2013

Trong hai bài viết trước chúng tôi đã trình này hai chức năng nhập câu hỏi chính của phần mềm iQB Cat, đó là chức năng nhập câu hỏi chính và chức năng nhập câu hỏi nhanh theo nhóm.


Để tạo thuận lợi hơn cho người dùng khi nhập câu hỏi, ngoài hai cách nhập đã trình bày ở trên, phần mềm còn cho phép người dùng nhập trước các câu hỏi vào các tệp văn bản (như *.doc file), sau đó chuyển nhập nhanh vào CSDL Ngân hàng câu hỏi. Cách làm này sẽ giúp cho việc nhập dữ liệu câu hỏi trở nên rất dễ dàng, thuận lợi vì đa số người dùng đã quen cách nhập văn bản.

Chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor cho phép người dùng vào một cửa sổ soạn thảo văn bản chuẩn ngay trong phần mềm, trong đó người dùng sẽ nhập trực tiếp các câu hỏi vào văn bản này và sau đó chuyển nhanh vào phần mềm.

Các đặc điểm của việc chuyển nhập Text Editor này:

- Có thể nhập một hay nhiều câu hỏi.

- Phần mềm tự động nhận biết kiểu nội dung và các thuộc tính quan trọng khác khi nhập câu hỏi.

- Cho phép thực hiện các thao tác nhập dữ liệu văn bản chuẩn, có thể dễ dàng sao chép dữ liệu từ các tệp *.DOC, *.DOCX.

- Chức năng chuyển nhập này được thực hiện từ ngay trong các lệnh Nhập câu hỏi chuẩn và Nhập câu nhanh của phần mềm. Vị trí thực hiện lệnh được thể hiện bằng hình ảnh dưới đây:Giao diện tiếp sau cho phép lựa chọn các thông số cho việc chuyển nhập câu hỏi này.Chú ý quan trọng khi lựa chọn các thông số của màn hình trên:

- Chọn chức năng . Khi đó phần mềm sẽ tự động chọn kiểu và loại câu hỏi dựa vào các ký tự phân biệt nội dung cho từng loại câu hỏi.

- Thông tin Phạm vi kiến thức cần chọn chính xác. Chú ý rằng chủ đề kiến thức lõi này sẽ được gán cho tất cả các câu hỏi khi chuyển nhập.

- Các thông tin thuộc tính khác như Loại câu hỏi (lý thuyết, bài tập), mức độ (dễ, trung bình, khó) và kỹ năng sẽ được gán mặc định cho các câu hỏi khi chuyển nhập. Phần mềm có hỗ trợ thêm các từ khóa dùng để nhận biết các thuộc tính này của từng câu hỏi khi chuyển nhập.

Nháy nút Bắt đầu để bắt đầu vào cửa sổ soạn thảo câu hỏi cần chuyển nhập.

Giao diện màn hình nhập dữ liệu như hình dưới đây.


Chú ý khi nhập câu hỏi trong cửa sổ này:

- Không viết thụt vào.

- Không dùng bullet, numbering.

- Không đặt chế độ tự động format, tự động bullet, tự động numbering.

Các câu hỏi cần được nhập theo đúng mẫu chuẩn để phần mềm dễ dàng nhận biết và chuyển nhập.


Sau khi nhập xong thì thực hiện việc chuyển nhập bằng một trong 2 cách sau:

- Thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật (hoặc Ctrl-S).

- Thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật và Thoát.

Nếu việc chuyển nhập thành công, phần mềm sẽ thông báo tương tự hình sau:


Ngược lại nếu gặp lỗi, phần mềm sẽ thông báo lỗi chi tiết và người dùng được phép sửa tiếp tệp văn bản hiện thời.

Về cấu trúc, cú pháp của việc nhập câu hỏi trong Text File chúng tôi sẽ viết trong bài riêng.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7111

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn