Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi
19/06/2013

Trong quá trình nhập dữ liệu vào Ngân hàng, sai sót là không thể tránh. Lỗi khi nhập dữ liệu có thể được chia làm 2 loại:
1. Lỗi logic.

Đây là các lỗi liên quan đến tính logic bắt buộc của mỗi câu hỏi phải có. Thông thường khi nhập câu hỏi, nếu mắc các lỗi này thì phần mềm sẽ phát hiện và thông báo ngay. Tuy nhiên không phải bao giờ cũng như vậy. Do vậy trên thực tế khi đã nhập câu hỏi vào CSDL, vẫn có thể còn tồn tại các lỗi logic này.

2. Lỗi nội dung.

Là loại lỗi liên quan đến nội dung cụ thể của câu hỏi mà không phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật của câu hỏi. Các lỗi này phần mềm không thể nhận biết.

Chức năng sửa lỗi logic của phần mềm iQB có chức năng chính là phát hiện ra các mâu thuẫn “logic” của các câu hỏi trong CSDL. Lệnh này được thực hiện trong chức năng Nhập câu hỏi chính của phần mềm. Nút Kiểm tra lỗi nằm ở góc phải trên màn hình có chức năng thực hiện lệnh này.


Khi thực hiện lệnh, giao diện man hình có dạng như hình sau.


Nháy nút Bắt đầu tìm để thực hiện chức năng tìm lỗi logic này.

Phần mềm sẽ thực hiện tìm kiếm rà soát lỗi toàn bộ câu hỏi hiện có trong CSDL.

Giao diện tìm như hình dưới đây.


Nếu quá trình tìm kiếm mất quá nhiều thời gian thì có thể dừng việc tìm lỗi bằng cách nháy vào nút Thoát.

Nếu gặp lỗi, phần mềm sẽ dừng lại và thông báo rõ rằng gặp lỗi gì và ở câu hỏi nào.

Cửa sổ thông báo tương tự như hình dưới đây.

Có thể chuyển nhanh đến câu hỏi gặp lỗi bằng cách nháy vào nút Sửa lỗi.

Hoặc nháy nút Tìm tiếp để tiếp tục (nếu xét thấy lỗi này không cần sửa).

Nếu quá trình tìm không thấy lỗi thì phần mềm sẽ thông báo:Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7133

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn