Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 3. Tìm từ theo tranh
03/07/2013

Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải các bài viết mô tả chi tiết các giao diện của các chức năng chính của phần mềm Học từ Tiếng Việt, một phần mềm mới của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


Bài viết tiếp theo sẽ mô tả các bài luyện thuộc chủ đề:

Tìm hiểu từ qua tranh --> Tìm từ theo tranh.
Các bài luyện trong mục này lấy từ các phần mềm Việt Games, cụ thể là các trò chơi Con gì? Cây gì? và Cái gì?

Phần này có 3 bài luyện được mô tả chi tiết như sau.

1. Tìm hiểu từ: Con gì?


Bài luyện dạng trắc nghiệm với câu hỏi là Con gì? Hình ảnh con vật hiện ngay trên màn hình với 4 đáp án phía dưới. Học sinh làm bài bằng cách nháy chọn phương án đúng nhất. Để kiểm tra làm đúng hay sai cần nháy lên nút chữ V, phần mềm sẽ kiểm tra và thông báo đúng hay sai.

Nếu làm đúng sẽ được cộng thêm 10 điểm. Các bài luyện này có thể sử dụng như những bài học và vui chơi thư giàn cho học sinh. Điểm số của bài luyện dùng để khen thưởng các em làm tốt.

2. Tìm hiểu từ: Cây gi?


Bài luyện dạng trắc nghiệm với câu hỏi là Cây gì, Củ, quả gì? Hình ảnh tương ứng hiện ngay trên màn hình với 4 đáp án phía dưới. Học sinh làm bài bằng cách nháy chọn phương án đúng nhất. Để kiểm tra làm đúng hay sai cần nháy lên nút chữ V, phần mềm sẽ kiểm tra và thông báo đúng hay sai.

Nếu làm đúng sẽ được cộng thêm 10 điểm. Các bài luyện này có thể sử dụng như những bài học và vui chơi thư giàn cho học sinh. Điểm số của bài luyện dùng để khen thưởng các em làm tốt.

3. Tìm hiểu từ: Cái gì?


Bài luyện đố vui Cài gì với câu hỏi hiện tại khung trái màn hình. Khung phải là 4 đáp án. Học sinh làm bài bằng cách nháy chọn phương án đúng nhất. Để kiểm tra làm đúng hay sai cần nháy lên nút chữ V, phần mềm sẽ kiểm tra và thông báo đúng hay sai.

Nếu làm đúng sẽ được cộng thêm 10 điểm. Các bài luyện này có thể sử dụng như những bài học và vui chơi thư giàn cho học sinh. Điểm số của bài luyện dùng để khen thưởng các em làm tốt.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7160

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn