Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 9. Mở rộng vốn từ --> Tìm hiểu từ đồng âm
05/07/2013

Mở rộng vốn từ là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học. Các bài học về mở rộng vốn từ Tiếng Việt được học và dạy suốt 5 năm từ lớp 1 đến lớp 5. Các dạng bài luyện của phần kiến thức này rất đa dạng. Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả chi tiết các dạng bài luyện này trong phần mềm Học từ Tiếng Việt.


Bài viết tiếp theo sẽ mô tả các bài luyện thuộc chủ đề: Tìm hiểu từ đồng âm.


Mở rộng vốn từ -->Tìm hiểu từ đồng âm.


1. Phân loại từ đồng âm, cùng nghĩa.


Bài luyện tìm các nhóm từ đồng âm, đồng nghĩa. Bên phải màn hình là danh sách các từ cho trước. Cần phân loại các từ này theo các nhóm và đưa vào các cột hay hộp ở chính giữa màn hình. Trên mỗi cột ghi rõ ý nghĩa của nhóm từ cần tìm. Các nhóm từ trong bài luyện này đều là nhóm được phân loại theo tiêu chuẩn cùng âm và đồng nghĩa.

Học sinh làm bài bằng cách kéo thả các từ ở danh sách bên phải vào các cột. Làm xong thì nháy nút V ở dưới để kiểm tra đúng hay sai.

2. Phân biệt từ đồng âm – dạng 1.


Bài luyện phân biệt các từ đồng âm. Theo định nghĩa của SGK, hai từ được gọi là đồng âm nếu chúng khác nghĩa nhưng cùng âm. Bài luyện này giúp học sinh tìm hiểu rõ và luyện tập trên khái niệm các từ đồng âm này.

Bên phải màn hình là danh sách các từ cho trước. Cần phân loại các từ này theo các nhóm và đưa vào các cột hay hộp ở chính giữa màn hình. Trên mỗi cột ghi rõ ý nghĩa của nhóm từ cần tìm. Các nhóm từ trong bài luyện này đều là nhóm từ đồng âm.

Học sinh làm bài bằng cách kéo thả các từ ở danh sách bên phải vào các cột. Làm xong thì nháy nút V ở dưới để kiểm tra đúng hay sai.

3. Phân biệt từ đồng âm – dạng 2.


Bài luyện phân biệt và nhận dạng trực tiếp các từ đồng âm. Trên màn hình hiện một số từ, các từ này chắc chắn có cùng âm. Nhiệm vụ của học sinh là nhận biết các từ này có phải là đồng âm hay không.

Làm bài bằng cách nháy vào nút Có hoặc Không. Phần mềm sẽ lập tức thông báo đúng hay sai.

4. Tìm từ đồng âm


Bài luyện tìm các từ đồng âm. Đây là một dạng bài luyện khó. Trên màn là một danh sách dài các từ, trong danh sách này có 1 số từ là đồng âm.

Nhiệm vụ của học sinh là phải tìm ra các từ này và đưa xuống khung cửa sổ phía dưới. Phài đưa hết toàn bộ các từ đồng âm như vậy xuống mới được coi là làm xong bài.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7167

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn