Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: iPage 2.0
27/09/2013

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang chuẩn bị hoàn thành bộ phần mềm Thiết kế bài giảng điện tử mới theo mô hình iPage 2.0.
iPage 2.0 là gì?

Đó là mô hình Trang tương tác (interactive Page) mới do Công ty School@net thiết kế để đưa vào bộ phần mềm mới này.

iPage 2.0 là mô hình bài giảng điện tử tổng quát hơn các mô hình bài giảng điện tử đã có trong các phần mềm Bài giảng Toán (Math Lesson), Bài học tập viết chữ Việt (Vietnamese Writing Lesson), Thiết kế bài giảng Toán học (GeoMath Lesson) đã có.

Mô hình iPage 2.0được mô tả trong sơ đồ sau:


Đây là 1 mô hình bài giảng điện tử hoàn toàn mới lần đầu tiên được thiết kế tại Việt Nam. Mô hình bài giảng này đã kế thừa tất cả các mô hình đã có và đã thiết kế của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Sau đây là mô tả sơ lược sơ đồ iPage 2.0 trên:

- Trong mô hình này chúng ta vẫn nhìn thấy các trang thông tin tĩnh của một bài giảng, trên các trang này có thể nhúng các đối tượng hình học động như mô hình GeoMath Page của phần mềm GeoMath Lesson đã phát hành.

- Điểm khác biệt là trên các trang này có thể chèn vào các Nút lệnh (Button). Các nút lệnh này sẽ được kết nối với các đối tượng bên ngoài trang.

- Các đối tượng bên ngoài trang trong mô hình mới sẽ có thể bao gồm 3 loại đối tượng sau:

1. Các đối tượng hình học.

2. Dãy các Actions.

3. Dãy các đối tượng FORM.

Từ các Nút lệnh này sẽ có liên kết trực tiếp đến các đối tượng trên. Khi trình diễn bài giảng, GV tác động lên các Nút lệnh này sẽ chuyển kích hoạt lên các đối tượng được liên kết.

Như vậy từ hình ảnh trên ta thấy mô hình bải giảng điện tử mới sẽ là một mở rộng của cả 2 mô hình bài giảng đã có. Mô hình bài giảng mới này có thể hiện gần giống với các mô hình SÁCH điện tử tổng quát.

Các đối tượng hình học động sẽ được lấy từ một CSDL các đối tượng hình học (GDL – Geo data Library) có sẵn trong phần mềm,

Các Actions sẽ được lấy từ một CSDL các Action có sẵn của phần mềm.

Các Form cũng được lấy từ một CSDL Form có sẵn của phần mềm.

Như vậy mô hình iPage 2.0 được thiết kế dựa trên 3 CSDL quan trọng sau:

1. GDL Library Database.

2. ACTION Database

3. FORM Database.

Mô hình iPage 2.0 với các Database cơ bản được mô tả trong sơ đồ sau:


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7290

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn