Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 1-Tập đọc. Form Learn by Heat: Học thuộc lòng
21/10/2013

FORM Learn by Heart mô phỏng bài học thuộc lòng trên lớp học. Các giáo viên có thể áp dụng Form này để thực hiện giảng dạy các nội dung học thuộc lòng ngay trên lớp học của mình.


Chức năng của Form:

FORM này có các chức năng sau:

- Mô phỏng bài học thuộc lòng một bài thơ, đoạn văn bản trên lớp học.

- Ý tưởng chính của FORM này là cho phép thể hiện văn bản theo các mức khác nhau, học sinh sẽ dựa trên các thể hiện khác nhau này để tiến hành công việc "học thuộc" văn bản hay bài thơ hiện thời.

- Có 6 mức thể hiện văn bản này như sau:

+ Mức 0: hiện toàn bộ bài thơ, văn bản.

+ Mức 1: mỗi dòng, mỗi câu sẽ làm che khuất đi 1 từ.

+ Mức 2: mỗi dòng, mỗi câu sẽ làm che khuất đi từ 1 đến 2 từ.

+ Mức 3: mỗi dòng, mỗi câu sẽ làm che khuất đi từ 3-5 từ.

+ Mức 4: toàn bộ bài thơ, văn bản bị che khuất đi khoảng 80% dữ liệu.

+ Mức 5: che khuất hoàn toàn bài thơ, văn bản.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Đoạn văn bản chính (hay bài thơ) cần học thuộc lòng sẽ hiện tại khung cửa sổ chính của màn hình. Bên phải là dãy các nút công cụ của FORM.

Muốn phóng to, thu nhỏ kích thước chữ văn bản hãy nháy vào các nút , .

Nháy nút để nghe âm thanh đọc bài thơ hoặc bài viết (nếu có).

Nút có chức năng phóng to cửa sổ hiện thời lên toàn bộ màn hình máy tính.

Ví dụ hình sau cho ta thấy hình ảnh một màn hình đã phóng to như vậy.


Phía phải màn hình là các nút có ghi các số từ 0 đến 5. Đây chính là các mức thể hiện văn bản trên màn hình. Mặc định là mức 0 - hiện toàn bộ bài thơ, văn bản. Nháy vào các nút co ghi số sẽ làm hiện các mức thể hiện tương ứng.

Mức 1, nhu hình dưới đây, mỗi dòng sẽ ẩn đi 1 từ, tại các vị trí từ bị ẩn đi sẽ hiện các ký từ gạch ngang (_), mỗi từ là 1 gạch như vậy.


Mức 2, mỗi dòng, mỗi câu sẽ bị ẩn đi từ 1-3 từ như hình dưới đây.


Mức 3, mỗi dòng hoặc câu sẽ bị ẩn đi 3-5 từ, nhưng không làm ẩn toàn bộ 1 dòng.


Mức 4, toàn bài thơ hay văn bản sẽ bị ẩn đi 80% các từ. Có thể có 1 số dòng sẽ bị ẩn đi toàn bộ. Mỗi từ của văn bản gốc được thay thế bằng một nét gạch ngang.


Mức 5, toàn bộ bài thơ hay văn bản sẽ bị che khuất.


Chú ý rằng việc thể hiện các mức văn bản trên màn hình được phần mềm tự động tính toán và thể hiện trên màn hình.

FORM còn có chức năng cho phép ghi âm trực tiếp vào FORM và nghe lại. Chức năng này có thể được thực hiện như một bài kiểm tra do GV gọi HS lên bảng và đọc lại bài thơ hay văn bản cần học thuộc lòng.

Nháy nút để vào chức năng ghi âm. Màn hình xuất hiện cửa sổ các nút lệnh ghi âm như sau:


Nháy nút để bắt đầu ghi âm. Nháy nút để kết thúc việc ghi âm. Sau đó nháy nút để ghi âm thanh đã thu âm lên đĩa cứng của máy tính. Nháy nút để đóng cửa sổ thu âm.

Sau khi đã thu âm có thể nghe lại bằng cách nháy vào nút .


Các thông tin sau có thể nhập trong cửa sổ nhập liệu của Form:

- Tên của bài thơ, đoạn văn cần học thuộc sẽ nhập tại vị trí Tên, tiêu đề văn bản.

- Tên tác giả, tiêu đề dưới của văn bản cần học thuộc sẽ được nhập tại vị trí Tiêu đề dưới.

- Nếu cần nhập nhiều hơn 1 văn bản (có thể chia bài thơ, bài văn cần học thành nhiều phần nhỏ) thì gõ số lượng các văn bản tại vị trí Số lượng đoạn, phần văn bản.

- Nhập nội dung văn bản tại khung cửa sổ tại chính giữa cửa sổ nhập liệu.

- Có thể nhập tệp âm thanh của bài thơ, văn bản tại vị trí Tệp âm thanh.

- Nếu muốn chuyển nhập dữ liêu từ một tệp *.adf thì gõ tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu văn bản.

Chú ý: tên, nội dung và tiêu đề dưới văn bản có thể nhập và bổ sung các tính chất như chữ đậm, nghiêng, căn trái, căn giữa, căn phải hoặc căn đều hai bên.


Chữ nghiêng (Italic)


Chữ đậm (Bold)


Căn hàng trái


Căn hàng giữa


Căn hàng phải


Căn hàng đều hai bên

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để ghi lại kết quả.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7312

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn