Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm GeoMath 6 - Bài giảng Hình học 6
11/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GeoMath 6 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng (giáo viên) khởi tạo các tệp bài giảng (tệp có phần mở rộng *.GMATH) môn Toán hình lớp 6. Các bài giảng hình học này được gọi là các Math Page là một khái niệm mới được thiết kế trong Mô hình Bài giảng môn Toán do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang nghiên cứu và phát triển.


Sau đây là mô tả nhanh các chức năng chính của phần mềm GeoMath 6.

1.Giao diện chính của phần mềm có dạng sau:

Toàn bộ chức năng chính của phần mềm nằm trong thanh Công cụ phía trên bên trái màn hình. Thanh công cụ sẽ bao gồm các chức năng chính như sau:

2. Để thuận tiên cho các GV có thể sử dụng ngay, trong phần mềm đã xây dựng sẵn 22 tệp bài giảng *.gmath