Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB Moon: Bài 3: Giới thiệu chức năng Khởi tạo nhanh đề kiểm tra của iQB Moon
18/06/2014

iQB Moon:
Bài 3: Giới thiệu chức năng Khởi tạo nhanh đề kiểm tra của iQB Moon


Giới thiệu thao tác khởi tạo đề kiểm tra nhanh từ mẫu đề kiểm tra có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi của iQB Moon.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7624

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn