Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo tuyển Cộng tác viên phát triển Cùng học
25/09/2014

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường thông báo Chương trình Tuyển Cộng Tác Viên kinh doanh Cùng học (CTVCH).


tuyển cộng tác viên

Mục đích: Tuyển các cộng tác viên làm việc Part Time, cùng tham gia vào quá trình quảng bá, bán dịch vụ trang Cùng học đến các nhà trường, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Cùng học.

Thời gian: Chương trình này kéo dài 12 tháng, bắt đầu từ ngày công bố Thông báo này.

Đối tượng: Tất cả người Việt Nam mong muốn cùng Công ty School@net truyền bá các ứng dụng trên Cùng học đến từng nhà trường, gia đình và học sinh Việt Nam.

cung hoc

Cách thức thực hiện

Các ứng viên CTVCH cần trải qua một Test kiểm tra khả năng làm việc để trở thành đủ tiêu chuẩn CTVCH, sau đó sẽ ký kết 1 hợp đồng Cộng tác viên kinh doanh Cùng học với Công ty School@net. Hợp đồng này có giá trị 1 năm và sẽ được gia hạn hàng năm thêm 01 năm nữa nếu hai bên không có ý kiến thay đổi gì.

Thu nhập của CTVCH thông qua chiết khấu khi triển khai các dịch vụ Cùng học. Kết quả của việc triển khai công việc sẽ là thước đo uy tín và mức độ CTVCH của các nhân viên này.

Xem mẫu hợp đồng và download bản mẫu hợp đồng CTVCH TẠI ĐÂY

Tham gia thi tuyển CTVCH TẠI ĐÂY

Mọi chi tiết về Chương trình Cộng tác viên Cùng học xin liên hệ với:

Cô Nguyễn Minh Hòa

Tel: 098 475 8688

Email: minhhoa@schoolnet.vn          

Cô Nguyễn Thanh Phương

Tel: 097  3399 681

Email: thanhphuong@schoolnet.vnURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7727

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn