Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm công cụ: Học thuộc lòng trên Cùng học
25/11/2014

Học thuộc lòng là công cụ dành cho Giáo viên thực hiện tiết học thuộc lòng ngay trên trang Cùng học. GV có thể nhập trực tiếp bài thơ, đoạn văn vào cửa sổ nhập liệu của phần mềm, có thể lưu lại thành File đề dùng lại sau này.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7771

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn