Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0- 12. Lệnh xếp toàn bộ thời khóa biểu SF (Start & Finish)
20/07/2015

Bước làm việc tiếp theo với thời khóa biểu.
12. Xếp toàn bộ 100% thời khóa biểu bằng lệnh SF (Start & Finish)


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7919

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn