Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 14. Các lệnh tô màu trên thời khóa biểu
20/07/2015

Mô tả thao tác tiếp theo trong nhóm các lệnh quan sát và tinh chỉnh thời khóa biểu.
14. Tô màu ô thời khóa biểu


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7921

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn