Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 24. Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu lõi trong phần mềm TKB
21/07/2015

Bài học tiếp theo sử dụng phần mềm TKB
24. Các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu lõi trong phần mềm TKB Đó là các thuật toán lõi: - CX - FPR - DPR


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7933

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn