Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. Phần 3: Phân loại câu.
09/03/2016

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. Phần 3: Phân loại câu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8031

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn