Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 32. Các chức năng tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên (TOP)
14/06/2016

Bài học mô tả các lệnh TOP - tối ưu hóa TKB GV theo buổi học. Đây là bài học cuối cùng của nhóm Tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. 32. Các chức năng tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên (TOP)


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8104

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn