Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Moon 8.0
20/06/2016

Đây là video giới thiệu nhanh các tính năng chính của phần mềm iQB Moon 8.0, phần mềm khai thác Ngân hàng câu hỏi iQB.net trên mạng Internet. GIới thiệu nhanh phần mềm iQB 8.0


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8122

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn