Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường thông báo phát hành và giới thiệu phần mềm TKBU 3.0 hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho các trường Đại học, Cao đẳng
05/04/2009

Sau một thời gian phát triển và nâng cấp phần mềm TKBU 2.0, phiên bản mới TKBU 3.0 sắp tới sẽ ra mắt chính thức vào ngày 24/4/2009 tại Hội thảo về TKBU do công ty tổ chức.


Sau đây là các phát triển mới nhất của phiên bản TKBU 3.0:

- Phiên bản mới TKBU 3.0 đã đưa vào mới mô hình quản lý các Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. Với việc đưa vào các Chương trình đào tạo hoàn chỉnh, toàn bộ bảng PCGD của các lớp niên chế trong nhà trường sẽ được tự động sinh một cách nhanh và chính xác nhất.

Dưới đây là màn hình nhập phân bổ và điều chính cho một Chương trình đào tạo.


Màn hình dưới đây cho phép nhập danh sách các chương trình đào tạo và phân loại theo nhóm.

- Với mô hình quản lý Chương trình đào tạo mới, mỗi lớp học (niên chế) giờ đây có thể gán trực tiếp với một Chương trình đào tạo duy nhất.

- Với việc gán mỗi lớp học với một Chương trình đào tạo, phần mềm TKBU 3.0 giờ đây đã có một lệnh cho phép tự động sinh toàn bộ tất cả các bảng PCGD cho tất cả các lớp học trong nhà trường chỉ trong một vài giây.

- Toàn bộ thông tin các chương trình đào tạo sẽ được in ra đầy đủ với nhiều khuôn dạng khác nhau.

- Trong phiên bản mới của phần mềm TKBU 3.0 đã bổ sung thêm lệnh chuyển toàn bộ dữ liệu thời khóa biểu, chương trình đào tạo, bảng phân công giảng dạy của toàn trường ra Excel.


Tải bản DEMO của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu các trường Đại học - TKBU 3.0 Demo

Tải Slide giới thiệu Mô hình bài toán Quản lý & Xếp Thời khóa biểu các trường Đại học, Cao đẳngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKBU&file=article&sid=3098

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn