Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty School@net sắp hoàn thiện và ra mắt phiên bản mới nhất 4.0 của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu các trường Đại học, Cao đẳng TKBU 4.0: tích hợp mô hình lớp học niên chế và l
05/02/2010

Trong các trường Đại học và Cao đẳng của Việt Nam hiện nay đều đang sử dụng một trong hai mô hình lớp học: niên chế hay tín chỉ. Đối với bài toán xếp thời khóa biểu, hai mô hình này không khác nhau nhiều lắm vì bản chất của việc xếp thời khóa biểu đối với hai loại lớp này là hoàn toàn tương tự nhau.


Sự khác nhau lớn giữa hai mô hình này thuộc về qui trình quản lý lớp học và sinh viên, mà những công việc quản lý này không liên quan nhiều đến việc xếp thời khóa biểu.

Theo qui định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2010-2011 tất cả các trường Đại học, Cao đẳng của Việt Namđều phải chuyển sang mô hình quản lý lớp học theo tín chỉ. Như vậy trong giai đoạn chuyển đổi trước mắt, tại tất cả các trường đều phải tồn tại hai hệ thống lớp học song song: niên chế và tín chỉ.

Phần mềm TKBU phiên bản mới nhất 4.0 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế đó của các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam.

Trong phần mềm TKBU 4.0 lần đầu tiên đã hỗ trợ đồng thời hai hệ thống lớp học: lớp niên chế và lớp tín chỉ (hay còn gọi là lớp môn học). Phần mềm cho phép định nghĩa, khởi tạo và làm việc đồng thời với cả hai hệ thống lớp học này. Cả hai hệ thống lớp niên chế và tín chỉ đều sử dụng chung tài nguyên hệ thống bao gồm các phòng học, giáo viên, các chương trình đào tạo và danh sách môn học, học phần.


Giao diện của lệnh xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho mô hình lớp niên chế. Có thể quan sát đồng thời dữ liệu thời khóa biểu trên các lớp, phòng học và giáo viên.

Giao diện của lệnh xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho mô hình lớp môn học (tín chỉ). Có thể quan sát đồng thời thông tin trên lớp, phòng học và giáo viên.

Phần mềm TKBU 4.0 dự kiến sẽ được phát hành trong nửa đầu tháng 3 năm 2010.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về sự ra đời của phần mềm TKBU 4.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKBU&file=article&sid=3757

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn