Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình bài toán Thời khóa biểu Học viện kỹ thuật Quân sự - phần V
05/10/2006

V. Các định hướng phát triển

Phần mềm TKBU chỉ là khâu đột phá ban đầu cho việc Tin học hóa toàn bộ các công việc của Phòng Đào tạo. Sau đây là mô tả ngắn gọn định hướng các phát triển tiếp theo sau phần mềm TKBU.

5.1. Các phát triển tiếp theo của phần mềm TKBU

5.2. Định hướng các phần mềm Quản lý Đào tạo tại HVKTQS


5.1. Các phát triển tiếp theo của phần mềm TKBU

Các phát triển tiếp theo của phần mềm TKBU được dự kiến theo các bước sau đây:

1. Mô hình phần mềm TKBU tích hợp với phần mềm Quản lý Chương trình Đào tạo

Trong mô hình này, phần mềm TKBU sẽ nâng cấp và kết nối với một CSDL hoàn chỉnh dùng để Quản lý Chương trình Đào tạo. Dữ liệu *TKB (binary) hiện thời sẽ được kết nối đồng bộ trực tuyến với CSDL chương trình đào tạo. CSDL này có thể được cài đặt trên các máy tính đơn lẻ (PC) hoặc cài đặt trên mạng LAN.

Các tính năng chính của hệ thống này là:

- Phần dữ liệu Chương trình đào tạo của Thời khóa biểu sẽ được lưu trữ trong một hệ CSDL hoàn chỉnh và đồng bộ trực tuyến với dữ liệu TKB hiện thời, điều này làm cho việc quản lý chương trình đào tạo kết hợp với quản lý Thời khóa biểu trở nên đồng bộ.

- Phần mềm thực sự trở thành chương trình Quản lý Thời khóa biểu theo đúng nghĩa của từ này.

2. Mô hình phần mềm TKBU chia sẻ hoàn toàn trên mạng LAN

Trong mô hình này, dữ liệu TKB sẽ được tập trung lưu trữ và quản lý thống nhất trên máy chủ trong hệ thống mạng LAN. Các máy trạm được kết nối trực tuyến với dữ liệu và hệ thống cho phép nhiều người dùng cùng một lúc truy nhập và làm việc với dữ liệu Thời khóa biểu.

Như vậy mô hình này sẽ làm tăng chức năng hỗ trợ xếp Thời khóa biểu cho nhiều người dùng.

3. Mô hình TKBU-MIS tích hợp hoàn toàn trên Web

Đây là mô hình tiếp theo của cả 2 mô hình phát triển đã nêu trên.

Các đặc trưng kỹ thuật của mô hình TKBU-MIS là:

- Phần dữ liệu chính của chương trình tích hợp với Chương trình đào tạo được cài đặt trên mạng Intranet/Internet cho phép toàn bộ hệ thống được kết nối với các máy tính trên phạm vi lớn.

- Dữ liệu xếp Thời khóa biểu (binary) được kết nối Online hoặc Offline với Server và cho phép nhiều người dùng cùng thao tác và điều khiển dữ liệu.

- Được tích hợp với Web, phần mềm Server cho phép mở rộng không hạn chế các chức năng, dịch vụ quan trọng khác của hệ thống quản lý Thời khóa biểu như dịch vụ truy nhập TKB từ xa, dịch vụ nhắn tin thông qua email, hệ thống nhắc dạy giáo viên thông qua điện thoại di động, ...

Tóm lại phần mềm TKBU chỉ là bước khởi đầu của việc triển khai ứng dụng phần mềm trong công việc hỗ trợ, xếp và quản lý Thời khóa biểu trong nhà trường.

Về đầu trang

5.2. Định hướng các phần mềm Quản lý Đào tạo tại HVKTQS

Sơ đồ sau mô tả các định hướng phát triển tiếp theo sau TKBU tại Phòng Đào tạo HVKTQS.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKBU&file=article&sid=475

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn