Toán 10 _Nâng cao

Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 5. Đường elip

Khái niệm elip

Di chuyển đỉnh của hình trụ thứ 2 sẽ làm cho hình này nghiêng và nhìn rõ đường elip.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).