Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 9. Ôn tập chương

Giao cắt của mặt phẳng với mặt nón là đường tròn.

Dịch chuyển điểm màu đỏ lên, xuống để quan sát dự dịch chuyển của mặt phẳng ngang khi giao cắt với mặt nón.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).