Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 9. Ôn tập chương

Giao cắt của mặt phẳng với mặt nón là đường elip.

Dịch chuyển 2 điểm màu đỏ ở hai bên để quan sát sự dịch chuyển của mặt phẳng khi giao cắt với mặt nón.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).