Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 9. Ôn tập chương

Tính chất phản xạ ánh sáng của hypebol.

Các điểm F1, F2 chuyển động tự do trên mặt phẳng. Có thể dịch chuyển điểm màu đỏ trên hypebol để thay đổi khuôn dạng của hypebol này.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Nhấn giữ phím Ctrl và sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

- Nháy chuột phải lên đối tượng để làm hiện bảng chọn điều khiển đối tượng.