Toán 11_Nâng cao

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 2. Hai đường thẳng song song

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Thao tác trên hình này như sau:

- Dịch chuyển vị trí và kích thước bàn: di chuyển các điểm ngoài cùng của các chân bàn.

- Nâng cao, hạ thấp mặt bàn: dịch chuyển điểm điều khiển màu đỏ trên mặt bàn lên hoặc xuống (nhớ bấm giữ phím Shift).

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).