Toán 11_Nâng cao

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 2. Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng chéo nhau

Thay đổi vị trí các đường thằng bằng cách dịch chuyển các điểm màu đỏ.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).