Toán 11_Nâng cao

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 2. Hai đường thẳng song song

Ví dụ 1.

Điểm A chuyển động tự do trong không gian.

Các điểm B, C, D chuyển động tự do trên mặt phẳng đáy.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).