Toán 10 _ Nâng cao. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Câu hỏi 9

Hình ảnh mô tả hình biểu diễn của một tứ diện đều có thể là một tứ giác bất kỳ

Thay đổi hướng phép chiếu bằng cách dịch chuyển 2 điểm

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).