Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngTính chất 2.


Hình được vẽ như sau:

- Các đường thẳng a, b chuyển động tự do trên mặt phẳng nằm ngang.

- Điểm O chuyển động tự do trong không gian.

- Mặt phẳng Q đi qua O và vuông góc với a.

- Mặt phẳng R đi qua O và vuông góc với b.

Đường thẳng cần dựng đi qua O, vuông góc với mặt phẳng ngang là giao của Q và R.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).