Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngTính chất 5.


Hình vẽ được thiết kế như sau:

- Đường thẳng a luôn vuông góc với mặt phẳng ngang, có thể chuyển động theo chiều ngang.

- Mặt phẳng P đi qua 1 đường thẳng nằm trên mặt phẳng ngang và luôn vuông góc với mặt phẳng ngang. Như vậy P sẽ luôn song song với a. Dịch chuyển 2 điểm đỏ trên P để quan sát sự chuyển động của P.

- Đường thẳng b luôn vuông góc với P và đi qua 1 điểm tự do trên P (điểm màu đỏ lớn). Dịch chuyển điểm này để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).