Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳngĐịnh lí 2


- Đường thẳng a chuyển động tự do trong không gian. Dịch chuyển các điểm A, B để quan sát sự chuyển động của a.

- Đường thẳng b chuyển động tự do trong mặt phẳng ngang.

Trên màn hình cũng vẽ thêm mặt phẳng trong suốt chứa a và hình chiếu vuông góc a' của a trên P.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).