Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ.

Khái niệm đồng phẳng của các vectơ

Cả 3 vectơ a, b, c đều chuyển động tự do trong không gian. Dùng chuột để dịch chuyển các đỉnh của các vectơ này để quan sát

Mặt phẳng trong luôn đi qua 1 điểm trong không gian và song song với a, b. Bằng cách dịch chuyển c, quan sát xem các vectơ này có đồng phẳng hay không

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).