Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ.

Định lí 2

Dịch chuyển điểm D tự do trong không gian để quan sát

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).