Toán 10 _ Nâng cao. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ.

Bài toán 3

Dịch chuyển các điểm M, N để quan sát xem khi nào thì MN song song với BD'

Các vị trí đáp án là hai điểm đỏ có kích thước lớn trên màn hình

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).